Stichting Jeugd- & Jongerencentrum Elzenburg

De stichting heeft als doel het realiseren van een breed aanbod van activiteiten voor jeugd en jongeren in het Jeugd- & Jongerencentrum Elzenburg en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

* Het exploiteren en beheren van Jeugd- & Jongerencentrum Elzenburg.
* Het beschikbaar stellen van ruimten aan jeugd- en jongerenorganisaties in Vught
* Het initiëren, in stand houden en innoveren van de inhoudelijk samenwerking tussen gebruikers van Elzenburg en het innoveren van een daaruit voortvloeiend activiteitenprogramma.

Het Bestuursorgaan bestaat uit een dagelijks bestuur bestaande uit:

Voorzitter: Els Roest-de Bekker
Secretaris: Bart Houben
Penningmeester: Bas Rombauts

en drie afgevaardigden van de 3 jeugd- en jongerenorganisaties die in het Jeugd- & Jongerencentrum Elzenburg gevestigd zijn, te weten:

Stichting Jeugd- en Jongeren Carnaval:  René van Geene
Stichting Jeugdwerk Rozenoord:  Maechel van Beek
Brightside: Mark van Engelen

Locatie