Privacyverklaring

Via de website van Visit Vught (www.visitvught.nl), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De gemeente Vught respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Vught verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Wij verwerken mogelijk de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen van toegang tot de website Visit Vught (www.visitvught.nl)
  • het aanmaken van een account en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
  • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website;

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Gemeente Vught zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven door uw e-mailadres op onze website in te vullen, u onze nieuwsbrief per e-mail toesturen. Om het aanmelden te bevestigen ontvang u een opt-in voor de nieuwsbrief. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres (uw unieke adres op het internet) automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Onze standaard-bewaartermijn voor logbestanden is 6 maanden.

Wanneer u zich registreert of voor het eerst inlogt via onze website, dan vragen wij u om akkoord te gaan met het plaatsen van cookies. Door de checkbox aan te vinken, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven. U kunt de cookie-instellingen altijd aanpassen in uw browser. Voor onze website maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics om algemene statistieken te genereren en om onze website op uw interesses af te stemmen. Door de analytics-programma's en cookies die wij gebruiken, is het mogelijk onze diensten en website te optimaliseren en zo goed mogelijk op u af te stemmen. Wij hebben geen controle op wat Google met de cookies doet. Voor meer informatie over hoe Google met uw gegevens omgaat, zie graag de privacy policy Google (let op; deze verklaring kan regelmatig wijzigen). 

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u een account heeft voor onze website of een contactformulier heeft ingevuld, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons schriftelijk (en tevens per e-mail) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar redactie@visitvught.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 073-2032145. Ook kunt u schriftelijk contact met ons opnemen door een brief te sturen naar Gemeente Vught, T.a.v. Redactie Visit Vught, Postbus 10100, 5260 GA Vught