Natuurgebied Helvoirts Broek

Het Helvoirts Broek is een open natuurgebied, vol bloemrijke weilanden en is voor een groot deel in eigendom van Brabants Landschap. Het Helvoirts Broek is één van de weinige echte weidevogelgebieden in Brabant. Naast de kievit leeft hier ook de watersnip. De naam van het gebied is afkomstig van het feit dat een lagergelegen gebied een 'broek' wordt genoemd. Ontdek meer over dit natuurgebied op de website van Brabants Landschap! 

Locatie