Het gebouw waarin het Geniemuseum is gevestigd – gebouw K van de Van Brederodekazerne – maakte vroeger deel uit van het ‘Konzentrationslager Herzogenbusch’. Tijdens de oorlogsjaren was het gebouw in gebruik als kampkeuken. Delen van het gebouw zijn zoveel mogelijk in de originele staat teruggebracht. Het Geniemuseum is tevens het Huis van het Regiment Genietroepen: een ontmoetingsplaats voor alle actieve en oud-genisten en hun achterban. In het Geniepark, de buitenexpositie van het museum, staan allerlei constructies, bruggen en voertuigen die getuigen van de creativiteit van de genie. Het is vandaag ook mogelijk een bunker uit de ‘koude oorlog’ te bezoeken!

Over het Geniemuseum

Het Geniemuseum herbergt de geschiedenis …

Het gebouw waarin het Geniemuseum is gevestigd – gebouw K van de Van Brederodekazerne – maakte vroeger deel uit van het ‘Konzentrationslager Herzogenbusch’. Tijdens de oorlogsjaren was het gebouw in gebruik als kampkeuken. Delen van het gebouw zijn zoveel mogelijk in de originele staat teruggebracht. Het Geniemuseum is tevens het Huis van het Regiment Genietroepen: een ontmoetingsplaats voor alle actieve en oud-genisten en hun achterban. In het Geniepark, de buitenexpositie van het museum, staan allerlei constructies, bruggen en voertuigen die getuigen van de creativiteit van de genie. Het is vandaag ook mogelijk een bunker uit de ‘koude oorlog’ te bezoeken!

Over het Geniemuseum

Het Geniemuseum herbergt de geschiedenis van het Regiment Genietroepen en is als sinds 1970 op de Van Brederodekazerne in gebouw K gevestigd. Het Geniemuseum is een museum voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van de krijgsmacht in Nederland en in de techniek. Bezoekers maken kennis met de kleurrijke en roemruchte geschiedenis van het Regiment Genietroepen.

Expositie

In het museum wordt aan de hand van verschillende thema's op een eigentijdse manier een beeld gegeven van de Genie in verleden en heden. Oude uniformen, foto’s van vredesmissies, schaalmodellen en werktuigen geven van de Genietroepen een veelzijdig beeld. Begrijpelijk voor de geïnteresseerde bezoeker maar herkenbaar voor de genist.
Na het passeren van een smalle Baileybrug loopt u de buitenexpositie in, het Geniepark. Hier kunnen bezoekers het grote werk bewonderen, zoals bruggen, bunkers, voertuigen, vaartuigen en pontons zijn hier staan opgesteld.

U betreedt het gebouw bij het gerenoveerde middendeel, hier bevindt zich de receptie waar u zich meldt. Verder vindt u er de Genie-bibliotheek en de zithoek voor koffie/thee en versnaperingen. Het middendeel is altijd in gebruik voor wisseltentoonstellingen, veelal van het Nationaal Militair Museum afkomstig (bevat de collecties van het voormalig Legermuseum Delft en van het voormalige Militaire Luchtvaartmuseum).
In de gerenoveerde linkervleugel van het museum wordt u door middel van een 7 tal thema’s geïnformeerd over de vele facetten die het Wapen der Genie herbergt. Denk bijvoorbeeld aan ‘Genie en opleidingen’, ‘Genie en Bouwen’, ‘Genie en het Regiment’, etc.
Via een banier aan het plafond worden de onderwerpen aangeduid.

De presentaties geven een ieder de gelegenheid zowel globaal als indringender kennis te nemen van het thema. Dat kan globaal met de grote afbeeldingen en gedetailleerder met behulp van kleine foto’s en teksten. Tevens wordt elk onderwerp met video ondersteunt.
Elk thema is gemonteerd op een stapellichaam – een stalen vakwerkconstructie - die elke genist wel eens ooit in zijn militaire leven heeft gebruikt ter ondersteuning van zijn werk.
De rechtervleugel moet nog worden gerenoveerd en zal uiteindelijk dezelfde uitstraling en inrichting krijgen als de linkervleugel. Deze ruimte ademt nog steeds de sfeer van de presentatie, zoals die in 1970 is ingericht.

Opvallend zijn de glas-in-lood ramen uit de (niet meer bestaande) kazerne in Keizersveer, aangeboden door een dankbaar gemeentebestuur voor de steun bij de watersnoodramp in 1953.

De geëxposeerde uniformen geven een kleurrijk beeld van het tenue van genisten uit de afgelopen 100 jaar. Te zien zijn pontonniers, sappeurs, pioniers en fortificanten in heel verschillende tenues. Zo zie je het mooie galatenue, het “eerste grijs” en diverse gevechtstenues, gedragen in Nederland en tijdens missies.

Bijzonder zijn ook de persoonlijke verhalen achter deze uniformen. Zoals het uniform van de kapelmeester die omgekomen is tijdens de Herculesramp in 1995 en dat van de officier van fortificatiën, gefusilleerd bij de Woeste Hoeve in 1944.

Openingstijden

  • Elke maandag gesloten
  • Elke dinsdag 10.00 - 16.00 uur
  • Elke woensdag 10.00 - 16.00 uur
  • Elke donderdag 10.00 - 16.00 uur
  • Elke vrijdag gesloten
  • Elke zaterdag gesloten
  • Elke zondag gesloten

Locatie