Boompjesven (Hengstven)

Ooit was het Boompjesven/Hengstven een nat gebied met vennen en moerassen. In de jaren 30 van de vorige eeuw werd het drooggelegd voor landbouw. Inmiddels heeft natuurmonumenten in samenwerking met de Duinboeren het oorspronkelijke agrarische landschap weer teruggebracht: oude vennen zijn weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt en ook de heide heeft weer kans gekregen om te groeien. Het ven is een belangrijke verbinding tussen het droge zandlandschap van de Loonse en Drunense Duinen en het natte moerasgebied De Brand. Dieren en planten krijgen zo een groter leefgebied en er flora en fauna worden gevarieerder. Van oudsher kwamen hier veel patrijzen en hazen voor. Tegenwoordig tref je ook reeën en dassen aan. 

Locatie