3 uur (12,0 km)

Bomen voor Vught


De wandeling voert u langs beeldbepalende en monumentale bomen in Vught. Monumentaal betekent dat de bomen minimaal 75 jaar oud zijn, een beschermde status hebben en op de Vughtse monumentale bomenlijst staan. Veel bomen langs de wandelroute staan op deze lijst. De korte route (1 tm 7) gaat door Vught-centrum, eventueel met een extra lus over een begraafplaats. De lange route (1 tm 5, 8 tm 12, 6 tm 7) voert u ook door Zorgpark Voorburg en het bos van kasteel Maurick.

Dit ga je zien

1

NS Station Vught

Stationsstraat 30
5261VB Vught
NS Station Vught
2

Zorgpark Voorburg

Watertorenlaan 11
5261 LW Vught
Zorgpark Voorburg
3

NS Station Vught

Stationsstraat 30
5261VB Vught
NS Station Vught

Beschrijving

1

NS Station Vught

Stationsstraat 30
5261VB Vught
NS Station Vught

Start wandeling: Marktveld

1. De wandeling start aan de voorzijde van NS-station Vught. Rechts ziet u een voetpad met rode beuken, links een straat met zomereiken. U neemt de trap onder het spoor door. Aan de overkant loopt u even naar rechts en dan meteen naar links, langs het Versterplein met de speeltuin.

Ga voor de nieuwe huizen rechtsaf. Links staat op de parkeerplaats een dikke groene beuk, rechts langs het plein staan robinia’s ofwel valse acacia’s. Voor u ziet u heel dikke platanen, bij de Helvoirtseweg staan er nog drie. Neem de eerste straat naar links en sla linksaf, Van Voorst tot Voorststraat. Aan de linkerkant staan robinia’s. Steek voor het park de straat over.

2. Volg het pad door het parkje. Het heeft veel te lijden gehad van de zware storm van 28 juni 2011. De omgewaaide kaukasische vleugelnoot is vervangen door twee jonge vleugelnoten. Er staan nog enkele oude bomen zoals vleugelnoot, vijfstammige zomereik, moerascipres en een citrusboom.

Steek het gras over naar de straathoek en volg het trottoir. Passeer de verfwinkel en het hondentoilet. Op de hoek van de Molhuysensingel staat een grote driestammige zwarte berk. Wandel verder naar de Esschestraat en sla linksaf. Hier is bij de woningsloop een grote solitaire rode beuk gespaard. Aan weerszijden van de Esschestraat staan amberbomen die in de herfst donkerrood verkleuren. Ze lopen door tot in de Sint Elisabethstraat over het spoor.

3. Na het spoor neemt u de tweede straat rechts, Wilhelminasingel, met het restant van Lunet nummer zes. U passeert drie moerascipressen, twee haagbeuken en een oude treurwilg. Aan het eind van de singel ziet u rechtdoor een laantje met in totaal vijftien oude lindenbomen, links boven op het talud (Emmasingel 3 tm 7) vier zwarte berken. U houdt rechts aan, Julianalaan, en steekt de Vlasmeersestraat over bij het cafetaria. Ga rechtsaf. Rondom ‘De Vlasborch’ staan een zeer oude rode beuk, vijf paardenkastanjes en een bronzen boomvrouw. Ga bij de hulstboom linksaf en wandel de laan met hoge rechte beuken in.

4. Ga na de woningen van ‘De Vlasborch’ linksaf en loop even rechtdoor over het schelpenpaadje. In de bocht staan drie beuken die met een slijptol rondom bewerkt zijn en nu ten dode opgeschreven. Ga terug en linksaf over het brugje park Reeburg in. Volg het pad linksaf langs de groep tamme kastanjes. Links tussen de eiken staan drie nieuwe 10-jarige groene beuken, de opvolgers van de drie vernielde oude beuken.

Wandel aan het einde van het park naar rechts over het halfverharde paadje tussen de eikenbomen. Hier kunt u nog een vroegere laan in herkennen. Ga rechtdoor langs de vijver. Rechts staat een dubbele boom, eik en beuk aan elkaar gegroeid. Links van de eerste splitsing staat een heel jonge haagbeuk. Volg het pad naar rechts langs de vijver. Hier staan op het grote grasveld veel oude bomen: beuken, eiken, linden, italiaanse populier, trompetboom, drie zuilbeuken, taxus, pijnboom, paardenkastanje, mammoetboom. U loopt door tot het einde van het pad met de vijver aan uw rechterzijde en gaat op de T-splitsing bij de twee libanonceders linksaf. Rechts bevindt zich een gesloten wand met verschillende soorten sparren, o.a. tsuga of hemlock

5. U slaat linksaf de beukenlaan in. Aan de rechterkant staan nog drie platanen, een paardenkastanje en een tulpenboom. Rechts voor de vijver leunt een zeer dikke oude paardenkastanje op krukken. Er staat ook een waterwilg langs de rand van vijver. Vervolg het pad tot bijna aan de ventweg. Op dit punt komt de lange route uit op de korte route.

6. Bij de ventweg gaat u even links en dan naar rechts over het brugje Raadhuispark in. Even naar rechts in de hoek bij de drie stoeltjes staan twee tulpenbomen en een hoge zeldzame magnolia acuminata. Loop terug over het pad - links en rechtdoor. In de border rechts staat een brede parrothia persica. Wandel naar rechts voor de vijver langs. Op het hoekje staan een amberboom, een japanse torrya nucifera en een moerascipres - als een moerascipres in het water staat krijgt hij lucht- of kniewortels, zoals op landgoed Zegenwerp te zien is. Aan de overkant van het gras ziet u een trompetboom en een slangenden. Wandel linksaf over het pad richting raadhuis. U passeert de koninklijke moeraseik uit 1937, een scheve robinia begroeid met klimop, vederbeuk, fijnbladige hulst, en een paarden- en tamme kastanje. Loop rechtsaf het park uit naar het gemeentekantoor -het grote ovale gebouw- en via de Raadhuisstraat richting Sint Petruskerk. Ga linksaf door de Ploegstraat, steek de kruising over, volg de bocht langs Huize Elisabeth naar links, op de kruising even naar rechts en dan linksaf de Prins Bernhardlaan in.

7. Wandel naar rechts het Lievevrouwenpark in. Hier zijn met de storm van 28 juni 2011 ook veel bomen gesneuveld. Aan de rand van de vijver staat een moerascipres die door MKB-Vught is geschonken, de eerste boom ter herstel van de stormschade. Er staan nog enkele oude beuken en een mammoetboom. Vroeger stond er een Mariakapel, op de plek van de speelplaats. Loop diagonaal naar de uiterst rechtse hoek van het park, naar het monument voor Indië-veteranen. Op het kruispunt kijkt u naar rechts de Kerkstraat in en rechtdoor de Kapellaan met een rij oude rode beuken. Ga bij het monument linksaf en wandel door de Kerkstraat naar de Stationsstraat. Wandel boven over het voetpad naar links, door de rode beukenlaan, tot u bij het NS-station uitkomt. Dit is het einde van de 5 km-wandeling.

Lees hieronder verder voor de lange route van 12 km. Punt 8 is gelijk aan punt 5.

8. U gaat naar rechts, Willem van Beuningenlaan. In de middenberm staan enkele bijzondere bomen: de osagedoorn met grote gele vruchten en drie sierperen, rechts staat een rij turkse hazelaars en een grote ceder in een tuin. Aan het eind gaat u rechtsaf. Loop even voorbij het stoplicht: rechts in park Roucouleur ligt het restant van de zevende Lunet. Steek bij het stoplicht de Glorieuxlaan over en wandel over het fietspad de ventweg (Boxtelseweg) naar rechts in. Bij de slagboom slaat u rechtsaf naar Zorgpark Voorburg. Ga rechts langs de parkeerplaats lopen en met de bocht mee naar links. U passeert Herlaarhof, groepshuizen voor kinderen inclusief schoolgebouw. Loop door tot het kruispunt bij de klokkentoren en ga rechtsaf, Parklaan. Voorbij receptiegebouw en parkeerplaats gaat u links het smalle asfaltpaadje in.

9. Volg het asfaltpaadje. Rechts staat een heel dikke witte abeel. Even later links en rechts twee kaukasische vleugelnoten. U passeert nog een moerascipres rechts, en een iets kleinere vleugelnoot. Loop via het doorsteekje door tot de kruising met links en rechts lange beukenlanen. Steek over naar de laan met oude paardenkastanjes. Rechts is een kerkhof, omzoomd door grote haagbeuken. De vroegere verplegers, nonnen en broeders, liggen op gescheiden begraafplaatsen. Ook de interne patiënten, en de nietkatholieken, liggen apart. Na het kerkhof wandelt u door tot de T-splitsing. U gaat linksaf, de Laan van Voorburg in. Zomereiken. Sinds kort hebben alle paden op Voorburg straatnamen. Links staat een reusachtige rode beuk. Neem na het rode gebouw, Magnolia, de eerste weg links. U loopt tegen een grote vierstammige groene beuk aan. Ga weer linksaf. U komt bij een omheind weitje links en een moestuin rechts.

10. Wandel naar rechts tussen moestuin en varkenshok door, en maak een ommetje door het dierentuintje. Passeer de watertoren links. Voorburg had vroeger een eigen brandweer. Na de toren gaat u rechtsaf, de smalle eikenlaan in. U komt uit op een breed asfaltpad, Parklaan. Ga linksaf. Links midden op het gras staat een solitaire moerascipres. Vlak voor de bocht neemt u rechtsaf het smalle paadje met het betonblok net na de grijze villa. Zo komt u weer buiten het terrein van Voorburg. Ga linksaf. Volg de ventweg tot het stoplicht, steek de kruising over en ga rechtsaf, over het viaduct van de A2.

11. Aan de overkant van het viaduct neemt u het smalle tegelpad naar links, voorlangs de sloot en carpoolplaats. Aan het eind slaat u rechtsaf en even later linksaf, het grindpad langs Villa Elsa. Volg de laan rechtdoor. Bij einde hek ziet u rechts de graftombe van de familie Van Beresteijn, die twee eeuwen op kasteel Maurick heeft gewoond en op eigen grond begraven is. Rechts achterin is de achtste lunet enigszins zichtbaar, achter de tuin van Villa Elsa. Ga aan het einde rechtsaf door de poort. Neem de tweede, brede, laan links en even later rechts de lange laan met groene beuken. Loop tot bovenop de dijk en ga linksaf. Rechts beneden ligt een oude Dommelloop met de witte historische boerderij Out Herlaer. Er lopen regelmatig reeën in het veld.

12. Na de vijver loopt u links naar beneden en volgt het smalle bospad. Houd links aan met het beekje aan uw rechterhand. Er staan enkele grote eiken. Het pad kronkelt door rododendrons en sparren. Na de liggende boomstam neemt u de brede oprijlaan naar rechts, omzoomd door rododendrons, tot aan het 15e-eeuwse kasteel Maurick. Volg de asfaltdijk naar links. Na de toegangspoort met pilaren beklimt u de trappen van het viaduct over de A2. Aan de overkant steekt u de straat over en wandelt linksaf. Steek in de bocht rechtdoor de dr. Hillenlaan met haagbeuken over en loop over het trottoir van de ventweg tot voorbij de heg van het Raadhuispark.

Ga rechtsaf Reeburgpark in en rechtsaf over het brugje Raadhuispark in. Lees verder bij punt 6 tweede zin. U volgt vanaf hier het laatste deel van de route via punt 7 tot het eindpunt van de wandeling, het station.

Einde wandeling

3

NS Station Vught

Stationsstraat 30
5261VB Vught
NS Station Vught

Neem alvast een kijkje