De Slechtvalken op DePetrus zijn al enkele jaren een populair gezicht in de omgeving. Ze hebben al meerdere jongen grootgebracht en hebben zo bijgedragen aan het behoud van deze prachtige roofvogelsoort. Mensen kunnen de Slechtvalken vaak zien jagen op duiven en andere vogels in de omgeving, wat een spectaculair schouwspel oplevert.

Livestream vanuit de nestkast

Via onderstaande livestream zijn de slechtvalken die zich bovenin de toren van DePetrus hebben gevestigd zowle in beeld als geluid te volgen. Heb je geen beeld? Neem contact met ons op.

Over de Slechtvalk

De slechtvalk is een grote valk; het vrouwtje is forser dan het mannetje. Krachtige jager van open land, slaat vogels na een lange, snelle stootduik (van meer dan 200 kilometer per uur) of na een volhardende achtervolgingsvlucht. Sterk toegenomen nadat de soort bijna was verdwenen door vervolging en gebruik van pesticiden. Heeft sterk geprofiteerd van bescherming en broedt vooral op gebouwen, tot midden in de stad.

Lees meer op Vogelbescherming Nederland