Lezing over de Hollandse Dijk

Op woensdag 3 april zal Bas Bevaart een lezing geven in DePetrus over de Hollandse Dijk. De lezing begint om 19:30 uur.

De Hollandse Dijk vormde een opmerkelijk onderdeel van de 45 kilometer lange omcirkelingslinie die prins Frederik Hendrik en zijn staf gebruikten tijdens de belegering van 's-Hertogenbosch in 1629. Bevaart zal kort ingaan op hun ervaringen met soortgelijke linies tijdens belegeringen van andere vestingsteden.

Tijdens de lezing zal het gebied waar de dijk werd aangelegd uitgebreid worden besproken en toegelicht. Er zal aandacht zijn voor de aard en de ligging van de bodem, de omgeving met rivieren en beken, evenals de waterhuishouding.

Ook zal er worden stilgestaan bij de aanleg van de dijk en de problemen die daarbij kwamen kijken. Bevaart zal de dijk tonen op verschillende kaarten uit die periode.

In relatie tot…

Op woensdag 3 april zal Bas Bevaart een lezing geven in DePetrus over de Hollandse Dijk. De lezing begint om 19:30 uur.

De Hollandse Dijk vormde een opmerkelijk onderdeel van de 45 kilometer lange omcirkelingslinie die prins Frederik Hendrik en zijn staf gebruikten tijdens de belegering van 's-Hertogenbosch in 1629. Bevaart zal kort ingaan op hun ervaringen met soortgelijke linies tijdens belegeringen van andere vestingsteden.

Tijdens de lezing zal het gebied waar de dijk werd aangelegd uitgebreid worden besproken en toegelicht. Er zal aandacht zijn voor de aard en de ligging van de bodem, de omgeving met rivieren en beken, evenals de waterhuishouding.

Ook zal er worden stilgestaan bij de aanleg van de dijk en de problemen die daarbij kwamen kijken. Bevaart zal de dijk tonen op verschillende kaarten uit die periode.

In relatie tot de inundaties bij 's-Hertogenbosch en de wijde omgeving zal worden besproken wat het effect van de dijk was op deze onderwaterzetting en daarmee op het beleg van de vestingstad. Hierbij zal ook worden gekeken naar de invloed van weerselementen zoals regen, wind en zon op de inundatie.

Daarnaast zal Bevaart de mogelijke positie van de dijk vandaag de dag uitleggen, gebaseerd op omgevingsfactoren, kaartmateriaal en archeologisch onderzoek.

Bas Bevaart, de spreker, was voor zijn pensionering als revalidatiearts verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Sinds zijn pensionering heeft hij zich verdiept in de Zuiderwaterlinie, met name in de stad Den Bosch en omgeving. In 2020 was hij mede-redacteur van het boek ‘Vier eeuwen militaire inundaties rond ’s-Hertogenbosch’, en in 2023 verscheen zijn boek ‘Zuiderfrontier-waterlinie in actie’.

Kaarten voor de lezing zijn verkrijgbaar aan de zaal in DePetrus op woensdag 7 februari van 19:30 tot 21:00 uur. De toegangsprijs bedraagt €8,00, inclusief een kop koffie of thee. Betaling kan contant of via pin. Meer informatie is te vinden op www.abzvught.nl.

Deze lezing is een samenwerking tussen Huis73, Vughts Museum, ABZ en Stichting Erfgoed Vught.

Prijzen

  • € 8,00

Locatie