Sint-Lambertustoren (Vughtse Toren)

De 40 meter hoge St. Lambertustoren is een mooi voorbeeld van zogenaamde Kempische gothiek en dateert pas uit de 16e eeuw; 1521 is een van de jaren dat in de archieven van de Duitse Orde wordt genoemd als jaar van afbouwen van de toren.

De Sint-Lambertus- of Vughtse Toren, gebouwd omstreeks 1500-1560 in baksteen met tufstenen speklagen, heeft drie geledingen waarvan vooral de bovenste twee rijk zijn vormgegeven. De natuursteen is waarschijnlijk hergebruikt van een tufstenen, romaanse voorganger van de gotische kerk. De eerste torenspits verdween in 1562. In 1629 diende de Lambertustoren als uitkijkpost voor Frederik Hendrik en de Staatse troepen. De Taalstraat bestond toen al en vormde de ‘as’ van de aanval op de stad. De Toren is nu eigendom van de gemeente Vught. Binnen bevinden zich twee plaquettes ter herdenking van de Vughtse oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Locatie